ЗАЕДНО УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ II А КЛАС

 

Учениците от II А клас успешно приключват една по-различна учебна година…