„Най-вкусният час!“

Най-вкусният час с I Б клас!
Ръководител: г-жа П. Божидарова