Гатанки в I клас

Има ли някой ,който да не обича гатанки? Няма!
След часа по БЕЛ ,,Що е то?“, учениците от I Б получиха задача
да съчинят или препишат гатанка, като нарисуват отговора.
Ето и най-сполучливите.