Емоционална интелигентност, дишане и спорт

На 07.05.2020 г. се проведе интегрален урок на тема „Емоционална интелигентност, Дишане и Спорт”. В него взеха участие учениците от  IVа, IVб, IVв класове, техните класни ръководители /г-жа Панкова, г-жа Тодорова и г-жа Апостолова/, преподавателят им по физическо възпитание и спорт/г-жа Райкова/ и педогогическия съветник /г-жа Ванишева/.

Чрез мултимедийна презентация, беседа и обсъждане в електронна среда, бе осъществена връзката  с всички участници в  интегралния урок.

Целта на урока беше учениците  да могат да идентифицират и управляват емоциите си. Емоционалната интелигентност засяга физическото и умственото здраве на хората и техните взаимоотношения. Тя им осигурява нужната вътрешна гъвкавост за справяне със стреса, с ниската самооценка, с вътрешното поражение и с депресията. За тази цел се направи връзка с урока по Човекът и природата –  „Дишане”.

Безименният герой от презентацията  помогна на учениците как да се справят с чувствата си и по-точно – неприятните  чувства. Той помогна на четвъртокласници с идеи как да го правят по положителен начин, който да е от полза – с който да не наранят другите и техните чувства и накрая да се почувстват приятно.

            По интересен и забавен начин се осъществи преходът от знанията по Човекът и природата за дишането и какво влияние оказват емоциите и физическите упражнения. Проведоха се доста опити свързани с дишане-емоции и дишане-физически упражнения.

            Учениците активно участваха, споделяха идеи, дискутираха и допълваха със знания урока.

            Емоциите, разумът ни и дишането са свързани. Зад всяка емоция в ума има съответен ритъм на дишане. Когато сме ядосани, дишането ни става накъсано и бързо. Когато сме тъжни и депресирани – то е дълго и тежко. Съществува връзка между емоциите, ума ни и дишането. Не можем да контролираме директно и напълно емоциите с ума си, но можем да го правим с дишането си.

            Урокът мина неусетно, а учениците бяха щастливи и доволни.