Дистанционно обучение по Човекът и природата

Дистанционното обучение е предизвикателство за ученици, учители и родители. Когато обаче всички работят заедно, резултатите са налице. Учениците от V клас за усвояване на жизнените процеси на организмите получават различни задачи, в които да приложат наученото. С удоволствие и креативност те изработват проекти. Използват наученото в часовете в практически задачи. Удоволствие е да се работи, когато виждаш желанието в детските очи.