Денят на Земята – 22 април

На 22 април 2020 г. Денят на Земята отбелязва своята 50-та годишнина.
Това е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души.

Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда.

Училището е с традиции при ангажиране на детското любопитство и чисто човешко чувство за съхранение на всичко около нас.