Дистанционно обучение по география и икономика

Днес, в часа по география и икономика, учениците от 6-ти клас  работиха активно и се справиха успешно с поставените им задачи. Характеризираха водите на Азия – главен вододел, отточни и безотточни области. Характеризираха река Яндзъ, Хуанхъ, Ганг. С помощта на приложението http://suricactus.github.io/climatogramme/minimal.html  характеризираха и нанесоха данните от Световния институт по метеорология и хидрология. С помощта на данните от института изработиха климатограми на климатичните пояси в Азия. В часа по география учениците от шести клас успешно работиха с интерактивна техника, като нанесоха климатичните данни и после успешно ги анализираха. Направиха и систематизираха  Характеристика на река по правило. Всички ученици от VI клас от Славейковото училище демонстрираха възможностите си да категоризират и сравняват. Показаха, че умеят  да описват и обясняват, да правят изводи и заключения по учебния материал по география и икономика.