Проект по математика „Вкусът на успеха“

Освен стандартната работа по учебен план по математика, учениците от 5-ти клас на ОУ“П.Р.Славейков“ с преподавател Марияна Дойнова, активно се включиха в проектна задача.  Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в условия на дистанционно обучение. Изработеният от тях проект „Вкусът на успеха“ показва лекотата, с която се справят, прилагайки наученото в реална житейска ситуация.

ИЗТЕГЛИ