My healthy life

My healthy life – тази тема за проект бе възложена на учениците от III-A и III-В клас по Английски език в онлайн платформата Microsoft Teams. Независимо от създалата се ситуация за онлайн обучение, много от децата вложиха огромно старание, труд, отговорност и креативност. Те направиха страхотни проекти, и доказаха своите знания по АЕ. Разгледайте ги и бъдете здрави!