Послание към всички!

Послание на Дамян Милков – II Б клас и неговата сестричка Кари.
Всичко ще бъде наред!