Искрени благодарности към целия педагогически екип на най-доброто училище в града!

 Родител съм на дете със специални образователни потребности. Обучава се в индивидуална форма на обучение в ОУ „П.Р.Славейков“.

От 16 март 2020 г. е въведена дистанционна форма на обучение в училището. Всеотдайните и креативни педагогически специалисти не забравиха и учениците със специални образователни потребности. Трудно е обучението в електронна среда с деца, които имат проблем в комуникацията и възприемането. Завидният професионализъм и огромният потенциал , който притежават учителите   направи продуктивна учебната дейност и за нашите деца. Прецизно подбраните работни материали, съобразени със заболяването и възможностите  правят привлекателна и забавна за детето ми подготовката му у дома. Искрени благодарности към целия педагогически екип на най-доброто училище в града.   Бъдете здрави!                                              С уважение и респект : Таня Колева