Отличен старт на електронното обучение!

Всички ученици и учители се включиха в новия начин на преподаване. Всички заедно осъществихме обучението. Учениците решаваха задачи, тестове, отговаряха на въпроси в реална виртуална среда с помощта на различни социални мрежи и онлайн платформи.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Заедно знаем, заедно можем, заедно ще успеем!