Обръщение към всички родители

      Уважаеми родители,

       Със заповед на Министъра на здравеопазването в цялата страна учебните занятия са преустановени до 29 март. Това не е грипна ваканция. Във времето, в което децата ви ще останат вкъщи, те ще имат ангажимента да провеждат учебен процес онлайн по наши указания. Това изнасяне на обучението в онлайн среда за учениците ще има не препоръчителен, а задължителен характер. Целта е ежедневието на децата да се организира и те да се чувстват ангажирани с учебна работа. Обръщаме се към вас с молба за съдействие и единомислие в усилието ни да продължим учебния процес. Вярваме, че мобилизацията ще ни помогне да не изгубим ценно време. Опитвайте се, доколкото ви е възможно, да контролирате децата да останат вкъщи и да не се събират на групи.Пазете се, пазете и децата . Вярваме в успешното сътрудничество в името на децата!

Ръководството на ОУ „П.Р. Славейков“