РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ООС – 2020 г.

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ
НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ООС – 2020 г.

Първа състезателна група – VII клас – Изтегляне
Втора състезателна група – VIII клас – Изтегляне
Трета състезателна група – IX клас – Изтегляне
Четвърта състезателна група X и XI клас- Изтегляне
Пета състезателна група – XII клас- Изтегляне 

Протокол с допуснатите ученици до Национален кръг на LII олимпиада по химия – Изтегляне