Посещение в Център за деца и младежи с увреждания

На 02.03.2020г. представители на ученици от III и IV класове посетиха Център за деца и младежи с увреждания „Чадърът“ в Морската градина. Учениците подариха на присъстващите собственоръчно направените мартенички по време на ЦДО, със съдействието на педагогическия съветник – г-ж Ванишева. В ЦДМУ “Чадъра“ учениците бяха любезно посрещнати от Управителката на центъра – г-жа Екатерина Джутева, социалният работник – г-жа Бойка Вангелова и психолог –г-жа Мария Михайлова. В центъра се предлагат консултации и терапия от специалисти, които работят с деца и младежи с различни увреждания. На учениците се направиха демонстрации с различни методи и апаратури, за да разберат как различните от тях деца се обучават и научават да контактуват. Как децата могат да говорят без да ползват гласа си, като използват готови думички и мишка на компютър и таблет със звукови сигнали, заместващи човешкия говор. Учениците с удоволствие участваха в различни игри с дете с аутизъм посещаващо центъра, като с това допринесоха и за доброто му емоционално състояние.