Възобновяване на учебните занятия

Уважаеми родители и ученици, учебните занятия в ОУ „П.Р. Славейков“
се възобновяват утре – 12.03.2020 г.
Учебните смени са променени, както следва:
Начален етап – втора смяна
Прогимназиален етап – първа смяна