„Насилие“


В „Седмицата на борбата с тормоза и насилието в училище“ се проведе инициатива с учениците от V А клас. Тя е на педагогическия съветник – г-жа Ванишева и Асоциация „Деметра”, инспектор ДПС – г-жа Катя Диянова и полицейски инспектор от I-во РПУ гр.Бургас – г-н Андонов на тема „Насилие“. Разбираме ли какви са последиците при прояви на насилие и как да се справим и реагираме в ситуации на насилие и тормоз?” Разиграха се различни казуси и учениците активно участваха със свои мнения и разбиране за явлението „насилие”. Разясниха се правата им като деца и им се раздадоха книжки за „Конвенцията на правата на децата“, както и отговорностите, които носят при прояви на насилие, тормоз и агресия.