УЧИЛИЩЕН КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ “ДЕЦАТА И ПРИРОДАТА”

ОУ “Петко Рачев Славейков“

Бургас

ОРГАНИЗИРАТ

УЧИЛИЩЕН  КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ

“ДЕЦАТА И ПРИРОДАТА”

 21 април 2020 г.   

І. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на  учениците,  да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазването и съхраняване на природата- всичко това предадено със стилистиката на фотографията.

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от V до VII клас

Регламент: Фотографиите следва да бъдат съобразени с темата и да показват красиви места сред местната природа: реки, море, природни забележителности, планински местности, защитени територии, характерни растителни и животински видове, снимани на територията на област Бургас

Всеки участник може да се представи с 2 авторски снимки, които да бъдат във формат jpg на ел.адрес: detsata_prirodata@abv.bg

                                Краен срок: 31.03.2020 г.

Всяка творба задължително трябва да e придружена от следната информация:

  • трите имена на автора
  • клас
  • заглавие на снимката и кратко описание къде е направена и какво изобразява

 

Снимки или сюжети, публикувани или свалени от Интернет, няма да бъдат класирани, както и такива, участвали в други конкурси.

Не се допускат следните обработки на снимката: фотоколажи, снимки, ретуширани дигитално и съдържащи надписи, графики, рамки или дати.

Фотографии, пристигнали извън определения срок, не се разглеждат и журират!

Компетентно жури ще отличи най-добрите творби и ще присъди първа, втора, трета и поощрителна награди. За победителите в конкурса са предвидени предметни награди и грамоти. Някои от най-добрите фотографии ще красят календари за 2020г.

С изпращането на снимките участникът се съгласява те да бъдат публично споделени в интернет пространството.