Специалистите от ресурсен кабинет обучават учителитеСпециалистите от ресурсен кабинет обучават учителите на техники за справяне при трудни ситуации с учениците със СОП.
Учителите работиха по екипи и имаха възложен казус, с който се справиха отлично.