Национален научно-образователен фестивал „Намереното поколение“

На 25 и 26 януари 2020 г. в НДК –  гр. София се проведе Национален научно-образователен фестивал „Намереното поколение”, организиран от „Апетит за образование чрез практика”. Целта на фестивала бе да се покаже, че свързването на съвременното образование с науката е пътят за нова стратегия към знанието.

Учениците от ОУ „П. Р. Славейков” Бургас  Мария Богданова и Даная Проданова от VIаклас, Мария Абрамян от VIв клас, Мария Коева, Даниел Парашкевов и  Цветан Кирилов отVIIа клас, Павлин Иванов от VIIв, Мария Шопова и  Мая Желева от VIIг клас, Радослав  Михайлов от Vа, Дара Адемова и Надя Комнева от VIа клас участваха с рисунки и макети. Те бяха мотивирани от техните учители Юлиана Калошева, Нина Стаматова, Таня Кисьова и Ваня Паскалева. Движещите, ревящи и светещи динозаври, изработени от Мария Коева, привлякоха вниманието на участниците и посетителите на фестивала. Много атрактивни бяха и макетите на Даная Проданова и Мария Богданова – релефни форми на Африка и Южна Америка, направени от различни нетрадиционни материали – подправки, билки, гипс. Учениците от нашето училище се впечатлиха от показаните постижения в роботиката, от взривяващите химични опити и др.  На щандът на MindHub Мария Коева и Мария Богданова сами програмираха робот. Нашите ученици се запознаха и с българския комисар Мария Габриел, която откри фестивала. Водещ беше телевизионната звезда Александър Кадирев. Със самочувствие на знаещи и можещи те разговаряха с него, как и техните макети могат да се роботизират.

Националният научно-образователен фестивал завърши с присъждане на десетте награди за най-добро представяне в конкурса „Откраднати мечти“. За нашите ученици имаше пет отличия. Гордеем се с тях, с иновативното им мислене и умения.

Учителите изказват специални благодарности на родителите г-н Георги Коев и Георги Проданов, които осигуриха транспорта до фестивала и направиха преживяването по-вълнуващо.