Световен ден на прегръдката

На 21.01.2020г. учениците и учителите от ОУ “П.Р.Славейков“
отбелязаха  Световният ден на прегръдката, раздавайки безплатни прегръдки.
Празникът датира от 1986 г., а произходът му е от Америка.
„Прегръдката е топлота стоплящо сърцето и  душата и те кара да си много щастлив“,
казват  децата.

Смята се, че по време на приятелското прегръщане хората обменят душевна топлота.