Проект “ Математическа градинка“

С мини проект “ Математическа градинка“ първокласниците отбелязаха края на първия етап от своето пътешествие във вълшебния свят на математиката. Цели три месеца, с помощта на своите учители, малките ни възпитаници изучаваха числата от 1 до 10; учеха се да извършват операциите събиране и изваждане; да разрешават математически казуси; да си помагат в трудни ситуации и да работят в екип. Сърдечно ги поздравяваме за положените усилия и постигнатия успех! Пожелаваме им детската им любознателност никога да не угасва и още много забавления в света на математиката!