Урок по добротворчество

В духа на Коледа, която всяка година подновява вярата ни в доброто и в силата на това да бъдем заедно, децата от I в клас с класен ръководител г-жа Люба Темелкова и техните родители се включиха в дарителската кампания на д-р Анелия Хохвартер „Локомат за България“.

Само за две седмици децата събраха сумата от 259.94 лв. и вече имат своя малък, но безценен дял в кампанията за закупуване на медицинския робот за рехабилитация на хиляди деца и възрастни със загуба или увреждане на двигателните способности в България.

В “Часа на Коледа“, който се проведе в последния за 2019 г. учебен ден, децата се запознаха с работата на Локомата и споделиха своите мисли за дарителството, какви форми може да има то и защо е важно да правим добро, колкото и малко да е то.

Пожелаваме на всички деца от нашето училище да продължават да отглеждат добротворчеството в себе си и да бъдат за пример на все повече хора.

Светли празници!