Математически турнир „Иван Салабашев”

Отлично представяне на Стефан Цвятков от I в клас в Математически турнир
„Иван Салабашев”, който завоюва първо място.

Пожелаваме успех и нови победи!