Междузвездно пътешествие в пети клас

Своеобразно пътешествие направиха петокласниците в часовете по Човекът и природата.
По пътя си „посетиха“ всички планети и разказаха интересни факти за тях. Изработиха прекрасни проекти за съзвездията.Чухме и интересни легенди за тях. През своето пътуване „стигнаха“ и до Луната.
С помощта на бисквитки любими изработиха фазите на Луната.