Математическо състезание „Черноризец Храбър“

Отлично представяне на нашите второкласници в математическото състезание „Черноризец Храбър“.
Георгия Михалева – първо място
Васил Иванов – второ място
Пожелаваме им нови победи в математиката!