Маратон на четенето в III Б клас

Третокласниците доказаха, че са усвоили техниките на четенето и вече са 
знаещи, можещи и успяващи ученици.