Карнавал на приказките в ЦОУД I клас

Карнавал на приказките се проведе в групата за целодневна организация на учебния ден с ръководител г-жа Добрина Георгиева. Децата бяха облечени с костюми на приказките. Пресътвориха приказките „Трите прасенца“,Червената шапчица „, „Снежната кралица “ и др. Накрая под съпровода на музика, написана за съответните приказки децата пяха и танцуваха. Този ден се превърна в истински празник!