Пробна евакуация при бедствие

11.12.2019 г. Пробна евакуация при бедствие – учениците и персонала напуснаха сградата – за 4 мин.