Обичаме и пазим Природен парк „Странджа“

На 9.12. в час по Човекът и обществото на тема „Застрашената природа на България“ екип на ДПП „Странджа“ към Изпълнителна дирекция по горите под ръководството на директора инж. Румяна Цвяткова гостува в училището. Учениците от III в клас „надникнаха“ в гората на защитената територия  Природен парк „Странджа“. Младите природолюбители се запознаха с различни видове иглолистни и широколистни дървета; с красотата на Странджанската гора през различните сезони. Те сътвориха с много въображение апликации с природни материали от най-често срещаните дървета и храсти на територията на парка, предоставени от гостите. Най-забавно за тях беше засаждането на жълъдчета, за които те ще се грижат в класната стая. А напролет фиданките ще бъдат посадени…