ПРОЕКТНА РАБОТА В ЧАСОВЕТЕ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

ПРОЕКТИТЕ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

Ученици от IV а, б, в  класове представиха по различен начин / чрез табла, доклади и презентации/ своите изпълнени за домашна работа проекти за защитени територии в Старопланинска област:

  • Национален парк „Централен Балкан“
  • природните паркове: „Българка“, „Врачански Балкан“ и „Сините камъни“.