Международен ден на толерантността

По случай Международния ден на толерантността на 15 ноември в ОУ „Петко Рачев Славейков”, с учениците от V A клас бе проведен открит урок с любезното съдействие на г-жа Ирина Иванова – Регионален представител на Комисията за защита от дискриминация – на тема : Толерантност- Не дискриминирай различните от теб! На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност. Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.
С голям интерес учениците изслушаха презентацията за различни форми на дискриминация, представена от г-жа Иванова, а кратките филмчета докоснаха съзнанието им .
Учениците активно участваха и със свои мнения по темата – Какво е за тях толерантността и защо трябва да сме толерантни? Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много и различни начини има, за да изразим себе си.
Независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, какво увреждане имаме, ние искаме да споделим с другите нашия свят, нашите ценности. Съпричастни и толерантни сме, ако не отблъснем този опит, ако подадем ръка за поздрав и приемем чуждото послание.