Проект “ Слънчева система“

Днес в ОУ “П.Р. Славейков“ учениците от Vб клас – София, Симона, Антония, Деница, Павел, Цвета, Росица, Ида, Венета, Ева, Анастасия, Теодор, Борислав и от V а клас – Рая и Магдалена – защитиха своите проекти на тема „Слънчева система“ по учебния предмет География и икономика. Целта на тази практична задача бе да покажат чрез знания и умения какво са научили в часовете по География за Слънчевата система и планетата Земя.