Проект “ Моето училище“

108 години ОУ “ Петко Р. Славейков“ най – малките възпитаници на училището – първокласниците, отбелязват с изложба по проект “ Моето училище“. Проектът е реализиран и във връзка с инициативата на община Бургас – Първокласно начало. Със сръчните си ръчички децата изработиха макети на кабинетите в училище. Участие с идеи и материали взеха и родителите на първокласниците, към които изказваме сърдечна благодарност.