Славейковото училище отбеляза Световния ден на науката – продължение

С Пенещо чудовище и изригване на вулкан ученици от Славейковото училище отбелязаха Световния ден на науката.
Науката може да бъде забавна, а ученето лесно, това бе цел да покаже учебна демонстрация, която се проведе днес.  Опити по химия бяха включени в спектакъл, който зарадва и малките и големите ученици. Децата бяха изпитани от Извънземно, наблюдаваха изригване на вулкан и аплодираха танца на учените.
 Главни герои в представлението бяха: Атанас Пределиев, Димитър Градев, Алиса Жирун, Даниел Парашкевов, София Бабенко, Ивайла Николова, Кристиан Митков и Анна Гроздева. Имаше танц на професиите, в който се включиха ученици от Vв и VIа клас от танцова формация „Професия“.
Подготовката, организацията и реализацията се осъществи от екип учители: Юлияна Калошева, Нина Стаматова и Мария Георгиева. Изказваме специални благодарности на Георги Стоянов, Койна Ванишева(пед. съветник) и Гергана Кибарова(заместник-директор по АСД).