На вниманието на всички седмокласници и техните родители!

Национално външно оценяване в VІІ клас през учебната 2019/2020 година
Информация за родители и ученици
КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА -> изтегляне