Доброволци от БЧК в I клас

Славена Фильовска и Снежана Гаврилова -доброволки към БЧК показаха на децата от I Б клас, по интересен начин как да помогнат на другарче при беда и да окажат първа долекарска помощ.