Ден на народните будители

В час на класа учениците от I Б клас се срещнаха с педагогическия съветник Койна Ванишева.
Децата научиха кои хора се наричат будители,както и интересни факти за живота на Паисий, Вазов,
Ботев, Славейков.