Занимания по интереси в първи клас

На 21. 10. се откриха заниманията по интереси в първи клас. В 3 клуба: Инициативност и предприемачество, Творци на чудеса и Творческа работилница най – малките ученици на ОУ “ Петко Р. Славейков“ ще имат възможност да развиват своите творчески заложби, комуникативни умения и умения за работа в екип, да покажат предприемачески дух и креативност.