ПОСЕЩЕНИЕ В НАУЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

На 23 и 24.10.2019 учениците от V и VI клас и клуб“ Еко-раница“посетиха Научна лаборатория „Байлаб“.
С интерес наблюдаваха и участваха в различните експерименти. Показаха не само умения, но и знания за извършващите се процеси. Учениците с удоволствие ще демонстрират опитите пред своите съученици.