28.10.2019 г. – на училище, но без учебници!

Денят след изборите – 28. 10. 2019 г., ще бъде неучебен, но присъствен за учениците.
В училище ще бъдат организирани спортни дейности.
Заповед за 28.10.2019 г. -> изтегляне
График за 28.10.2019 г. -> изтегляне