Четвърти есенен благотворителен маратон

Училищното настоятелство на ОУ „П.Р. Славейков“ организира четвърти есенен благотворителен маратон.
Участие взеха бивши и настоящи ученици, родители и учители. Със събраните средства ще се постави началото на създаване на кабинети с тематична насоченост за духовно и патриотично израстване на поколенията под надслов: „Аз искам да зная, аз искам да помня, аз искам да предам”.
Есенният маратон на Славейковото училище, превърнал се в традиция, свързва в една общност децата, учителите и родителите.