Сензорна стая

Училищната стая е първата подобна на територията на областта и е насочена към учениците със специални образователни потребности – има за цел да благоприятства тяхното обучение чрез метода на играта. Сензорната стая е ремонтирана и оборудвана със средства, дарени от родителите на ученици от училището, както и със съдействието на Училищното настоятелство. По време на днешното откриване присъстваха Веселина Таралова, директор „Образование и демографски въпроси” към Община Бургас, Дияна Петкова, ръководството на Основно училище „П. Р. Славейков“, членове на училищното настоятелство, учители, родители и ученици.

Какво се очаква да се случва в самата стая? Всички дейности в стаята са под формата на игра. Участвайки в играта, детето не се концентрира върху крайния резултат, а върху самото преживяване. Ученикът получава възможност самостоятелно да открива и изследва. Това помага за преодоляване на затруднения и задръжки, за развиване на чувство за самооценка, придобиване на усещане за контрол и справяне с различни предизвикателства. Специалистът и детето споделят общи положителни емоции, което подобрява комуникацията помежду им и изгражда доверие в техните отношения.