Откриване на учебната година


Уважаеми родители и ученици,
Откриването на учебната 2019/2020 година ще се проведе на 16.09.2019г. от 09:00ч. в училищния двор.