Родителски срещиУВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 11.09.20019 година (сряда) ще се проведе родителска среща за II, III, IV клас от 17:30 часа.
На 12.09.2019 година (четвъртък) ще се проведе родителска среща за V, VI, VII клас от 17:30 часа.