Списък на записаните ученици в I клас и на класираните ученици в V клас – 2019/2020


Списък на записаните ученици в I клас – Изтегляне
Уважаеми родители,
на 03.07.2019 година от 17:30ч. ще се проведе родителска среща за учениците от I а клас.

Списък на класираните ученици за V клас – Изтегляне
Моля, всички класирани ученици, които не са представили оригинал
на удостоверение за завършен начален етап на образованието да го донесат.