Конференция „Първокласно начало – от идеята, през практиката към иновацията“

На 14 юни в сградата на Бургаски свободен университет се проведе конференция на тема „Първокласно начало – от идеята – през практиката – към иновацията“ .
Целта на конференцията беше да се даде възможност на учителите да представят добри практики при обучението на учениците в I-ви клас, да обменят информация и опит със свои колеги и да набележат нови насоки за модернизиране и укрепване на системите на обучение и образование в I-ви клас.
Нашето училище се включи с тема „Мотивация за обучение по математика за Iви клас“.