Студия “Арлекин” помагат за сензорна стая

Уважаеми родители и ученици! Ние децата от театрална студия “Арлекин” Ви каним на театралната постановка “Червената шапчица” на 29. 05. 2019 г. от 11.00 часа, която ще Ви представим на сцената на Държавен куклен театър – гр. Бургас. Постановката е с благотворителна цел. Молим всички да се включите активно! Заедно ще можем да ремонтираме помещение в училище, за оборудване на първата сензорна стая в нашия окръг. Стаята, която ще помага не само на децата със специални образователни потребности, а и стаята в която ще може да релаксира всеки ученик от нашето училище. Заповядайте! Ще ви очакваме!