Поредна награда за нашето училище

Днес официално бяха обявени резултатите от конкурса за „Бостанско плашило“,
в който участваха децата със специални образователни потребности от името на нашето училище.
Спечелихме второ място в раздел „Най- традиционно плашило“!

Името на ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Бургас отново е прославено!
Да ни е честита наградата!

Линк към победителите в конкурса за „Бостанско плашило”