Причини за различни заболявания на храносмилателната система

Днес медицинската сестра на училището – г-жа Георгиева по интересен и увлекателен начин запозна учениците от V В клас с причините и профилактиката на различните заболявания на органите на храносмилателната система. Учениците слушаха с интерес, задаваха въпроси и останаха удовлетворени от наученото.